Sabem que hi ha la font des Diumenges a Artà i dues finques que es coneixen com es Diumenges, a Mancor i a Selva. A Selva el camí que dona accés a la finca també rep el nom de camí des Diumenges.

Malgrat el que pugui parèixer aquests noms no fan referència al dia de la setmana dedicat tradicionalment al descans. Al manco en el cas de les finques ens trobam davant d'un derivat de la forma antiga que era domenge. Ho corroboren els estims de 1685 en els quals rebien el nom de los Domenges, que es trobaven respectivament "eixint de la vila per la font de Camarata" i "camí de Mancor, a l'esquerra".

Segons Enric Moreu-Rey (Els nostres noms de lloc, 1982) rebien aquest nom de Domenges aquelles terres que eren explotades directament pel senyor, és a dir llocs on domini útil i domini directe coincidien. Desconeixem si aquesta explicació pot aplicar-se als nostre exemples o si ens trobaríem davant referències als noms dels propietaris o explotadors dels terrenys (es Domenges > es Diumenges).

No hi ha molts domenges a la toponímia mallorquina encara que Can Domenge (Palma) es féu famós per donar nom a un sonat cas de corrupció política. És més abundant i popular la forma Domingo que també apareix en la seva forma plural com a nom de possessió (es Domingos, Manacor). Forma aquesta la de Domingo ben antiga a Mallorca com mostra la fundació a Palma del convent de Sant Domingo l'any 1231.

 

Camí des Diumenges (Selva)

 

Esmentar places i carrerons ens porta immediatament a entorns urbans. Però també és possible trobar places i carrerons pels camps i muntanyes de Mallorca.

De fet les referències als carrerons són molt abundants emprant-se aquesta paraula com a sinònim de camí. Així trobam entre d'altres: carreró de s'Albufera (Alcúdia), carreró d'en Mendivi (Algaida), carreró de sa Comuna (Bunyola), es Carreró (Escorca), carreró de sa Batalla (Inca) o carreró de Son Moix (Manacor).

Les referències a places i placetes són manco i fan referència sobretot a eixamplaments de camins de forma més o manco circular que permeten el gir d'un carro. Tenim la placeta d'en Cion al camí de sa Casa Nova (Solleric) i la plaça des Joc al camí de sa Jonqueta (Can Bajoca). Entre sa Calobra i el torrent de Pareis tenim el racó d'en Lluc també dit la plaça d'en Vidal.

La comuna de Caimari té la seva placeta i el seu carreró.  A l'esquena de s'Ermita, allà on es junten els camins provinents de la coma d'en Mairata i del comellar des Fornassos trobam sa Placeta.

I no molt lluny del coll des Barracar hi ha el carreró d'en Jeroni el qual permet la comunicació de la zona amb el torrent de Comafreda. Amb aquest nom es coneix el caminoi que fent revolts davalla per un empinat coster penjat sobre el torrent.

Aquest camí antigament s'emprava per accedir a un remot ranxo de carboner i avui dona accés a una amagada zona d'escalada esportiva. A aquesta zona els escaladors li diuen es Grau des Ruc tot i que aquest nom correspon al pas del camí vell de Lluc que fou substituït per la Bretxa Nova.

Tot i ser incorrecte el batiament del lloc podria haver estat pitjor. A la cova Primera del comellar des Horts els escaladors esportius li diuen las Perchas !

 

Carreró d'en Jeroni (comuna de Caimari)

sa Placeta des Fornassos (comuna de Caimari)

 

La paraula cambra és sinònim d'habitació, referint-se especialment a les situades a la planta pis i destinades a dormir. Derivada del llatí camera ("volta") té una altra accepció que és la de cova.

Coves litorals és el que trobam a ses Cambres, el lloc triat pel corsari otomà Uluj Ali per iniciar el seu atac a la vila de Sóller, el dia 11 de maig de 1561.

I la cambra de la Senyora no és una cova però aquest recer costaner està tan tancat que bé es pot assimilar metafòricament a una habitació. La cambra és escenari de llegendes pollencines que imaginen connexions secretes entre aquest racó d'especial encant i el castell del Rei, que guaita des de les altures.

Els pollencins més vells encara recorden rutes de contraban que s'inciaven al sector litoral de la cambra de la Senyora i es dirigien cap a Campanet a través de Can Llobera, sa Torreta i Fartàritx. No fou casualitat que el major contrabandista mallorquí del segle XX adquirís la gran finca de Ternelles.

 

 

ses Cambres (Sóller)

Cambra de la Senyora (Pollença)

 

 

 

En aquell temps en el que no hi havia ni telèfons ni whatsapp les campanes tenien un paper ben rellevant en la comunicació de la gent del poble. Gràcies a elles es coneixia l'hora del dia, les distintes celebracions o l'esdeveniment d'una desgràcia, com per exemple el traspàs dels difunts. Al seu so es feien també les lleves de soldats per a la guerra.

Les campanes estan presents a la toponímia ja sigui com a metàfora o degut a l'existència d'una roca o estalactita que convenientment colpejada recorda el seu so. Potser la més coneguda d'aquestes sigui la que es troba situada al costat del camí del barranc de Biniaraix, que ha estat apedregada per generacions successives de nins (i no tan nins).

La construcció que allotja les campanes de les esglésies, el campanar, també compta a Mallorca amb el seu propi topònim de caire metafòric. Així es coneix amb el nom de Campanar des Moros una columna de quatre metres d'altura formada per cinc grans blocs de pedra. Situada enmig del camp a Montuïri, s'afirma que era la columna central d'un talaiot ja desaparegut.

 

NOTA: Gabriel Mayol comparteix amb nosaltres la rondalla que li contava el seu padrí, segons la qual aquell que aconseguís tomar el campanar des Moros amb el cap a davall hi trobaria un tresor.

 

sa Campana (barranc de Biniaraix)

Campanar des Moros (Montuïri)

 

 

Recentment ha esta inaugurat un nou tram de l'anomenat camí d'Artà a Lluc, el segon sender de gran recorregut de Mallorca (GR 222). En concret es tracta del tram que discorre entre els pobles de Selva i Caimari, de 1,37 km de longitud.

Enhorabona a les institucions implicades. Ara cal continuar adequant i senyalitzant la resta de trams pendents els quals totalitzen 88,83 quilómetres (el 66 % del total) i obrir els extensos trams on el pas es manté prohibit.

Així a prop de les cases de Montblanc (Ariany) hi ha una barrera metàl·lica que impedeix el trànsit per la possessió. Pitjor és encara la situació més al nord, a les anomenades Rotes Noves de Montblanc. Aquí fa temps que el camí fou tallat per una paret de cantons amb filferro i en els darrers anys s'ha vist afectat per la construcció d'unes edificacions just sobre el mateix camí. Sort que comptam amb la fotografia aèria de 1958 que immortalitzà per a les futures generacions la traça de l'antic camí públic, el camí vell de Maria.

Encara més al nord, entre Binicalvell i sa Cabaneta podem gaudir d'un tram de camí sense problemes de pas i de gran interès paisatgístic i patrimonial. Fins i tot per uns instants, travessant el torrent de Son Real gràcies al pont de Can Collet podem intentar recrear les sensacions de la Mallorca preturística.

Dissortadament l'arribada d'un esbart de bicicletes de muntanya ens retorna ràpidament a la Mallorca del 2017.

 

NOTA: el Consell de Mallorca ha anunciat el disseny d'un nou sender de gran recorregut que enllaçarà el GR 222 amb distins fars del sud de l'illa, l'anomenada ruta dels Fars. Consideram que seria més necessari acabar les tasques d'obertura, adequació i senyalització dels trams que encara es troben pendents de la ruta de la Pedra en Sec GR 221 i del camí d'Artà a Lluc GR 222, que no són poques. Però ja sabem que part de la tasca dels polítics consisteix en fer anuncis i fer-se fotografies.

 

Camí d'Artà a Lluc (tram Selva-Caimari)

 

Barrera al camí d'Artà a Lluc (Montblanc)

Tancament al camí d'Arta a Lluc (ses Rotes Noves de Montblanc)

Pont de Can Collet sobre el torrent de Son Real o de sa Cabaneta