Hi ha una toponímia lligada a la ignomínia que varen sofrir els vençuts de la guerra civil.

És la relativa als noms dels camps de concentració en els que foren reclosos els presoners incloent recintes construïts ex profeso com el campament des Soldats (Artà), edificis reconvertits com es Llatzaret del port de Sóller o possessions que foren llogades amb aquesta finalitat com Capocorb Vell (Llucmajor), es Rafal des Porcs (Santanyí), s'Espinagar o So na Moixa (Manacor) entre d'altres.

O la que designà les noves carreteres i camins que s'obriren al litoral per tal de comunicar les bateries de costa construïdes pel règim franquista en previsió de possibles atacs dels aliats. Obres públiques que s'anaren executant gràcies als treballs forçats dels presos republicans com recorden sovint els noms: camí des Presos (Manacor), camí dels Presos (punta de les Coves Blanques, Pollença), carretera des Presos (de l’estació del Banys de la Fontsanta fins a Morellet, Campos), camí des Soldats (Artà).

O els noms sinistres lligats a les execucions i a les inhumacions dels cossos dels assassinats: fortí d'Illetes (Calvià), sa Creu (Porreres), Son Coletes (Manacor), Son Tril.lo (Palma)... incloent-hi els arenals que engoliren als perdedors del desembarcament d'en Bayo (arenal de sa Coma, platja de Porto Cristo).

Fins arribar als discrets pous que també foren escenari de la barbàrie. Com el pou de s'Àguila, un dels més afamats de la marina de Llucmajor, juntament amb el pou Sobirà.

Llorenç Capellà (Diccionari Vermell, 1989) va recollir testimonis llucmajorers que assenyalaven aquest pou com el lloc on l'any 1936 va ser llançat el cos de Joan Fullana, trencador de marès i militant socialista. L'episodi va quedar gravat a la memòria popular com testimonià la següent glosa:

"A en Fullana el trobaren / dins la pedrera amagat / i dins el pou de l'Àguila /de viu en viu fou tirat".

Han passat quasi 82 anys des de llavors i potser hagi arribat l'hora de recuperar les restes i el nom de Joan Fullana. Al manco aquesta és una de les actuacions previstes en el Pla d'actuació de fosses per a l'any 2018.

Un fet que hagués estat impensable fa uns anys ha esdevingut possible gràcies a la feina constant de l'Associació Memòria de Mallorca i a la implicació del Govern de les Illes Balears.

Gràcies a ells veritat, dignitat, justícia i reparació són paraules que poc a poc van cobrant significat a Mallorca.

 

Pou de s'Àguila (Llucmajor)

 

 

Podem afirmar que la protecció dels ponts derivada de la seva inclusió als catàlegs  de patrimoni és nula, paper banyat. Ja ho vàrem poder comprovar fa uns anys en el cas del pont del Tren de Palma dissenyat per l'arquitecte Gaspar Bennàssar.

Si un pont de tanta solera va ser destruït que podíem esperar per al pont de Can Llobina, un humil pont de pedra i marès situat al límit entre els termes de Selva i de Campanet ?

El pont fou inclòs al catàleg de protecció de patrimoni de Campanet aprovat definitivament el 25 de novembre de 2011. A la fitxa R-065 llegim la descripció que deia que estava resolt amb un arc rebaixat de carreus de marès sobre paretons de pedra viva de 1 m d'altura i que l'ull del pont tenia una altura de 1,7 m i una amplària de 3,4 m. Se li atorgava un grau de protecció 2 i es deia que s'havien de preservar els elements pertanyents a l'estructura original del pont, de pedra i marès.

Suposam que aquesta fitxa no degué ser ni consultada pels redactors del projecte  "14-11.0 -RF. Reforç de ferm, construcció de murs i reblert de cunetes a la carretera Ma-2131 de P.K. 0.000 a P.K. 6.000 tram Selva-Campanet" elaborat pel Consell de Mallorca l'any 2014.

És segur al manco que la consulta no va tenir cap efecte ja que el pont antic ha estat substituït íntegrament per un nou pont de dimensions molt superiors.

Conclusió: no cal perdre el temps protegint els ponts. Les carreteres són el màxim exponent del progrés a Mallorca. I el progrés no s'atura davant res.NOTA:  En el mateix projecte del Consell de Mallorca es preveu l'eixamplament d'un altre pont de similars característiques situat al municipi de Selva, el pont d'en Blai. Encara no s'ha executat però no donaríem ni un duro per la seva protecció.

 

Pont de Can Llobina (2011)

Pont de Can Llobina (2017)

 

Són dos els puigs mallorquins que estan dedicats a Sant Miquel, un localitzat a Montuïri i l'altre a Alaró. El montuïrenc era conegut antigament com a puig d'en Romanyà i també com a puig des Bous però ja al segle XVI adoptà la forma actual.

L'anomena així Joan Binimelis (1595) destacant-ne l'església, la casa del donat, l'escola de gramàtica i les àmplies panoràmiques que es destrien "es lloch alegra, de gran e especiosa mirada, que descobre casi tot lo orizon de la illa" així com  l'abundància de la planta d'absenta ("donzell").

Per la seva banda el puig alaroner es localitza a la possessió de Solleric, just a mig camí entre les cases i el puig de s'Alcadena.  Segons la documentació estudiada per l'historiador José Villalonga Morell el puig de Sant Miquel era conegut antigament com la Carena i no fou fins al darrer quart del segle XVIII quan es produí la substitució del  nom.

Cap a 1774-1775 el propietari de Solleric, Miquel Vallés Reus de Berga i Canals, decidí artigar una àrea de cent quarterades  als costers de la Carena que foren destinades al conreu de llegums i a les oliveres, concretant-se en 10.000 el nombre d'empelts realitzats.

També es construïren unes noves cases per a controlar l'explotació d'aquest sector de Solleric les quals varen rebre la denominació de Sant Miquel en honor del propietari. Ho corrobora el mateix marquès amb les següents paraules:

"...edificada una casa en el año de 1775, se formó un nuevo predio y se le dio el nombre de San Miguel por ser el mío...".

Potser que les actuals cases de sa Font Figuera, construïdes a principis del segle XIX, siguin el resultat d'una ampliació de les antigues cases de Sant Miquel de la Carena. El cert és que les noves cases prengueren el nom de la font propera i s'abandonà l'antiga denominació, conservada tan sols en el nom del puig.NOTA: agraïm a José Villalonga Morell la informació subministrada que ens ha permès conèixer l'origen del nom d'una de les nostres muntanyes.

 

 

Puig de Sant Miquel (Solleric, Alaró)

 

Amagat dins la muntanya
trobareu un roquissar,
que té la figura estranya
dels focs follets d'un fossar.

Es un camp ple de flamades
que per art d'encantament
quedaren petrificades
en funest isolament.

Cap arbre dins ell arrela
ni cap planta mai hi creix,
qu'ès un foc fred que corgela
i mata tot quant hi neix.

Es tant trist aquell paratge
que sols veure-lo fa dany
i sols hi tenen estatge
les aus de mal averany.

La carn de por s'aborrona
davant aquell camp de mort,
que a totes hores pregona
penes, enuig i dissort.

Si qualcú per allà passa
se senya i en fuig corrent,
qu'es respira un baf qu'aglaça
el cor i l'enteniment.

De la Divina Comèdia,
ès un cant trist de l'infern,
i segell de la tragèdia
del remordiment etern.

Damunt ell no si congria
cap mena de temporal;
allà reina nit i dia
un silenci sepulcral.

Mes conta una antiga gesta
qu'aquell lloc tan desolat,
fou un temps un lloc de festa
un ric palau encantat.

Una princesa moresca
habitava aquell palau
i amb sa cort cavalleresca
vivia en etern sarau.

Dels quatre vents de la terra
acudien cavallers
en el castell de la serra
on eren fet presoners.

Era bella la princesa
com la llum del sol ixent,
mes si era gran sa bellesa
era son cor més dolent.

Els cavallers tots fadava
amb amorosos enginys,
i en marbres los transformava
per embellir sos jardins.

D'aquests jardins a la vora
vivia un nan jeperut
que foll d'amor per la mora
era un príncep molt sabut.

La princesa que ho sabia
per fer més gran son dolor
impúdica l'escarnia
fent-lo son correu d'amor.

I si no menten les gestes
d'aquell castell maleït,
eren bacanals ses festes
d'escàndol desenfreït.

Perduts vergonya i judici
tot era un gros desgavell;
sols reinava l'impudicî
del més infecte bordell.

El pobre nan que patia
les penes d'un condemnat
a tota hora maleïa
de sa vida lo mal fat.

I davant el nou ultratge
fent-lo del castell butxí
rompé'l nan son esclavatge
omplint son cor de verí.

Perduda tota esperança
i de ràbia tot masell
una nit ple de venjança
pegà foc en el castell.

Pronta una gran fogatera
foren castells i jardins
i una roja clarandera
s'estenia terra endins.

I mentres la mort segava
les vides d'aquella gent
la fogatera aumentava
posant el cel tot rogent.

I afegeix l'antiga gesta
que'n mig d'aquell foc gegant
el nan jugava amb la testa
de la mora, foll, ballant.

De sobte aquelles flamades
per mal art d'encantament
quedaren petrificades
en funest isolament.

Del castell de la muntanya
sols quedà aquest roquissar
que té la figura estranya
dels focs follests d'un fossar.

I ès etern recordatori
d'una venjança cruent
qu'amb el nom de purgatori
el va batiar la gent.


Ramon Martorell Bennassar
Pollença, Maig de 1922NOTA: no hem pogut localitzar sobre el terreny l'anomenat Purgatori d'Ariant. Sembla esvaïda entre els antics estadans la referència a un lloc concret de la finca, si és que mai vai existir.

I no serà per la manca de roques d'aspecte fantasmagòric.

 

Ariant (Pollença)

 

 

En el seu moment aquestes cases no varen cridar l'atenció dels redactors del Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Palma, instrument aprovat l'any 1998 que sempre ha estat marcat per la seves mancances clamoroses i per la seva falta d'actualització.

Tampoc varen suscitar cap tipus de reserva en els funcionaris de l'Ajuntament de Palma a l'hora de signar la llicència de demolició, res estrany perquè s'afegia a una llarga llista de destacats immobles que ja havien estat demolits en el passat o que ho serien en el futur: sa Teulera, Son Fortesa, es Rafal, Son Malferit...

En canvi sí que havien cridat l'atenció, quasi cent any abans, de l'arquitecte Arthur Byne i de la seva dona Mildred Stapley, que la varen incloure a la seva obra "Majorcan Houses and Gardens" de 1928. En destacaren el seu parescut amb les esglésies llombardes i la immortalitzaren en una foto en la qual també poden apreciar-se al fons les cases de Son Sèmola.

Recordam avui Son Palerm perquè és una de les cinquanta-cinc possessions que apareixen a un llibre de recent aparició: El Terme de Palma. Evolució de la propietat i l'espai, de José Villalonga Morell i Roberto Fernández Legido. L'obra és una radiografia exhaustiva de totes les dades disponibles en els arxius i registres de la propietat, entre d'altres fonts, d'un conjunt de possessions de l'occident del terme de la ciutat. I és la primera passa d'un projecte més ambiciós que vol abastar el conjunt del terme municipal.

Com sempre feim hem anat a veure l'antiga propietat, que fa partió amb l'aparcament de la Fundació Pilar i Joan Miró. Només es salvà de la demolició, ocorreguda entre els anys 2002 i 2006, la paret sud-occidental de les cases, amb les dues finetres amb reixats resolts amb rodes de carro. L'ull atent també pot distingir, amb dificultat, les cases de Son Sèmola al fons.

Són els dos únics elements que es conserven de l'antiga fotografia de Byne.

 

NOTA: pel llibre esmentat sabem que Son Palerm té el seu origen en la possessió de Son Vic, i que prengué el seu nom del picapedrer Antoni Palerm que n'adquirí una peça de terra l'any 1639.

 

ACTUALITZACIÓ (25/11/2016): la presentació d'aquest nou llibre tendrà lloc el proper dijous, dia 1 de desembre a les 19:30, a la seu de l'Arxiu del Regne de Mallorca.

 

 Son Palerm (~ 1918)

Foto: Byne, A; Stapley, M. (1928): Mallorca Houses and Gardens

 

Son Palerm (2016)