Que un lloc no tengui nom avui no vol dir que no el tengués en el passat. Així sabem per les recerques de Rafael Juan Mestre que el torrent que davalla del coll de Sant Llorenç cap a sa Calobra era conegut als segles XVII i XVIII com el torrent de les Llambrusques i que desembocava al torrent dels Codolassos, avui dit torrent des Racó.

El nom apareix en alguns documents que també esmenten l'anomenat Ullastre de les Llambrusques. Per exemple a la concòrdia de 1692 establida entre Joan Colom (a) Calobra i les germanes Joana Maria i Francina Colom es citen les següents partions:

"i del cantó de la torre (de la casa) just al torrent, ginyola batuda a on hi ha una creu dins lo torrent i just torrent torrent va a tenir a l'ullastre de les Llambrusques, on hi ha una creu a una pedra i d'aquí tira just cap a amunt conforme està fitat i creuat amb creus just al penyal Vermell fins a l'escanyadura a la costa de la Verdor on hi ha una creu grossa i de dita creu grossa fins a dalt fins lo penyal Vermell, fins a l'escanyadura afrontant amb la mola dita la Mola del senyor Antoni Palou....".

I a un capbreu de 1732 es llegeix que Elisabet Ripoll, viuda de Lluc Colom, capbreva l'usdefruit de "part de la possessió dita la Calobra, ço és, dessà lo torrent començant en lo pas del torrent qui entra en lo Racó i de aquí torrent torrent fins que troba altre torrent qui abaixa del Coll de Sant Llorenç i per lo mateix torrent cap amunt fins a una creu qui està junt a l'Ullastre de les Llambrusques. La qual creu està al sol del torrent sobre una pedra ferma y de dita creu tira just cap amunt fins al cap de la paret...".

Una llambrusca és una vinya silvestre i ens hem fixat en aquest nom perquè Cosme Aguiló just acaba de fer una nova proposta etimològica per al nom d'Esporles. Segons aquest autor el nom es relacionaria amb el substrat toponímic paleosard Esporlatu-Spurulas que tendria el mateix significat de la llambrusca: vinya o parra salvatge. Podeu veure la seva proposta aquí (a partir de 1:19:56).

Llogaret de sa Calobra i torrent de les Llambrusques