Construcció aïllada de parets seques atalussades, de quatre pams de gruixa, orientada al migdia. Coberta de teula sobre bigues i perllongues, d'un sol aiguavés i pendent del 31 per cent. Altura dels murs entre els 1,95 metres de la façana i els 3,85 metres de la paret posterior. Absència d'obertures a excepció del portal amb llinda d'ullastre. Espai interior no compartimentat, rectangular, de 5,45 metres per 3,85 metres. Quatre armariets, dos grossos i dos petits, per a col.locar els escassos estris necessaris. Trespol de terra.

La descripció d'un porxo qualsevol de la serra de Tramuntana ens pot servir com servir com a construcció tipus. Sobre l'esquema bàsic, les variacions que volguem:  adossat a una penya o davall una balma, un segon aiguavés, una mica d'argamassa al paredat, compartimentació interior, portal secundari, finestres, bancs laterals, prestatges, menjadora, foganya, forn de pa, cisterna adossada.

Els porxos els trobam arreu ja que donaven suport a una gran varietat de tasques del camp però si hem de destacar algun indret i alguna activitat en especial no hi ha dubte que assoleixen la seva màxima expressió en les explotacions dels olivars de la vall de Sóller.

No podem acabar sense destacar alguns noms: porxo d'en Pixa, porxo des Tinent, porxo des Vent, es Porxot, es porxo Esbucat, cala Porxo (es descarregador de Lluc), pla des Porxo. Hem dit porxo però hauríem pogut dir caseta o barraca sense trobar-hi cap diferència. La precisió no ha estat mai un tret característic del poble.

 

Porxo

Porxo de nevaters amb dos aiguavessos i compartimentació interior

Porxo, detall d'armariet