Tradicionalment a Mallorca la paraula palau s'emprava exclussivament per a designar les residències de reis i bisbes. Tenim així el palau de l'Almudaina, el palau Episcopal i el conjunt de palaus rurals que es construiren durant el regnat de Jaume II: el palau del rei Sanç a Valldemossa, el palau dels reis de Mallorca a Sineu o l'edificació manacorina de la qual només en resta la torre del Palau, recentment restaurada. Amb el temps la paraula anà estenent-se servint també per a designar algunes residències nobiliàries (palau Vivot) i fins i tot burgeses (palau d'en March).

Hi ha un topònim però que romp aquest esquema. Què hi pinta dins l'alzinar d'Escorca un nom com es Palau, situat segons el Mapa General de Mallorca de Mascaró Passarius entre la font d'Escorca i el coll des Romaní ?

Una primera explicació del nom la trobam a les velles cròniques del segle XVIII. Segons l'autor del Castillo de la Cristiandad de Mallorca y antiquísima parroquial de Escorca, de 1758, amb aquest nom es coneixien unes runes situades a prop de l'oratori de Sant Pere d'Escorca de les quals es deia que hi havia habitat un dels primers bisbes de l'illa.

Potser aquesta no sigui l'explicació correcta però què enmig del bosc resta dempeus un antiquíssim mur, construït mitjançant la tècnica de l'espina de peix, sí que és cert.  Són les darreres restes d'un palau situat a les muntanyes ? Qui sap. Crec que haurem d'esperar bastant fins que algun arqueòleg ens ho desvetlli.

 

Mur elaborat amb la tècnica de l'espina de peix a l'alzinar d'Escorca