S'ha acabat l'estiu i amb ell una pèssima temporada d'incendis forestals. Per la seva freqüència i extensió hem recordat èpoques passades en les que es feien crides radiofòniques recabant l'ajut dels voluntaris per lluitar contra els focs que castigaven la serra de na Burguesa. En un sol any, 1978, més de 5.000 hectàrees foren arrasades.

A Mallorca i en el període 1970-2000 les estadístiques registren 2.638 incendis que afectaren a 35.079 Ha, un 43 % de les quals eren arbrades. Artà, Andratx i Calvià, amb un 10 % de la superfície insular, concentren el 52 % del terreny cremat. Aquesta especial concentració s'ha d'atribuir a la intencionalitat, causa responsable del 45 % de les hectàrees cremades en el període considerat.

Un any més s'ha repetit el patró distributiu i novament ha estat Artà el municipi més castigat. Tot just començat l'estiu, a finals de juny, el foc ascendí pels costers entre la urbanitzacio de Betlem i el puig de sa Creu. A principis d'agost l'escenari foren els costers de la serra de s'Esquerda i el puig des Tresor, al coll d'Artà. Però el pitjor tengué lloc el  dia de Sant Fermí, jornada en la que es compliren les temibles condicions que marca la regla dels tres trentes: temperatures superiors a 30 ºC, vent superior als 30 km/h i humitats relatives inferiors al 30 %.  Amb aquestes condicions no fou possible aturar el foc fins que aquest no hagué calcinat completament les 374 Ha del puig d'Alpara i el seu entorn, destruint l'ecosistema i degradant el paisatge d'un altre dels accessos principals al poble d'Artà, el del coll de Morell.

Històricament el foc ha deixat la seva empremta en la toponímia en base a dos noms: es Socarrat i es Cremat. Apareixen juntament amb les seves formes femenines (sa Socarrada i sa Cremada) i plurals (ses Socarrades i ses Cremades) i algun diminutiu (es Cremadet). També poden actuar com a determinants d'un genèric: es mitjà Socarrat, es pinar Socarrat, sa tanca Cremada, es turó Cremat.

Per la seva banda un malnom present entre els topònims ens recorda que tristament bona part dels incendis han estat i són deguts a la ma de l'home: en Calafoc.

 

Puig d'Alpara socarrat

Garballó socarrat

Tortuga socarrada