A Mallorca, quan a un topònim s'afegeix el terme "des Moros" tan sols ens indica que es tracta d'una construcció molt antiga a l'entendre del poble, sense que l'adscripció a l'època islàmica sigui fiable.

No és el cas del lloc que ens ocupa, el puig des Corral des Moros, un turó de 208 m d'altura situant a menys d'un quilómetre al ponent de la font de la Vila (Palma). En aquest puig, també conegut com a puig des Corral Fals o puig de Son Espanyol, es conserven restes de fortificacions de l'època islàmica, corresponents a fets registrats a les cròniques de la conquesta de Madina Mayurqa al 1229.

Aquest puig fou el lloc escollit per Fati Allah ("Ifantilla" a les cròniques cristianes), lloctinent del valí almohade Abu Yahya, com a base de les operacions per fer-se amb el control de l'estratègica font d'Ayn al-Amir (actual font de la Vila). El seu objectiu era privar de l'aigua a les tropes cristianes que sitiaven la ciutat i que es trobaven acampades a la Real.

Segons l'historiador Joan Binimelis (1593) per assolir aquest objectiu Fati Allah destruí les suposades canalitzacions que conduïen l'aigua des del proper avenc d'en Corbera (o avenc de Can Roses) fins a la font i també la síquia que conduïa l'aigua a la ciutat.

La resposta cristiana fou fulminant: Nuno Sanç encapçalà una expedició de càstig que s'enfrontà als defensors del puig.  Fati Allah i els seus cinc cents homes foren massacrats, els seus caps tallats i llançats a dintre de la ciutat per tal de sembrar el terror entre els seus habitants.

Aquests són els tràgics fets que ocorregueren en aquest discret turonet aferrat al campus de la Universitat de les Illes Balears, ara fa quasi vuit cents anys.

 

Puig des Corral des Moros

Puig des Corral des Moros, des del campus de la UIB

Fortificacions d'època islàmica

Restes de les fortificacions (en primer terme)

Avenc d'en Corbera

Avenc d'en Corbera