Repassàvem aquí les diferents formes que tenim a Mallorca per designar les muntanyes, deixant de banda tot un conjunt de noms que es basen en la personificació del relleu. Ja havíem tractat en una altra ocasió les feminitzacions referides al llinatge de les famílies propiètaries, amb exemples tan coneguts com na Ferrana o na Burguesa als quals en podem afegir d'altres que apareixen ocasionalment en els arxius com és el cas de na Catlara, en referència al puig de Massanella i derivat de la família Descatlar, propietària durant segles de la finca.

Avui ens referirem a algunes personalitzacions masculines les quals i sense saber-ne el motiu troben el seu màxim exponent en el terme d'Artà. Serveixin d'exemple els següents noms emprats per a les muntanyes que formen les seves serres: en Coassa, en Xoroi, en Pelat, en Tudossa, en Porrassar, denominacions que conviuen amb les formes comunes construïdes sobre el genèric puig (puig d'en Xoroi, puig de sa Tudossa, puig des Porrassar). Altres personificacions i com és habitual fan referència a relleus menors, simples turons o penyals: en Forrellat, en Mariol.lo, en Panxo, en Renegat. També trobam en aquest terme parelles d'orònims majors i menors, construïts els noms d'aquests darrers afegint sufixos diminutius als primers: en Ferrutx i en Ferrutxet, en Borràs i en Borrasset.

Aprofitarem la referència a en Porrassar per recomanar la seva ascensió per un dels darrers itineraris que s'han afegit a la ja nombrosa oferta del Parc natural de la península de Llevant. És l'itinerari número 12 el qual arranca del costat de la caseta de s'Oficial del campament des Soldats i en una curta ascensió de mitja hora ens permet gaudir d'una extraordinària panoràmica de 360 graus que abasta un ampli sector del litoral i de l'interior de la península d'Artà.

Donada l'oferta d'tineraris del Parc i de la bellesa del paisatge per on discorren no ens estranya que l'aparcament habilitat al costat de les cases de s'Alqueria Vella s'ompli completament els diumenges i festius. És una bona prova de que fou encertada la decisió de comprar les finques d'Albarca, es Verger i s'Alqueria Vella i la de crear el Parc natural, donant així satisfacció a una necessitat col.lectiva tan bàsica com és la de poder caminar gaudint d'un entorn natural i desconnectar temporalment de la vida urbana quotidiana.

La creació del Parc natural de la península de Llevant sempre apareixerà en el còmput positiu del Govern del primer Pacte de progrés. Desafortunadament altres actuaciones que anaven ben encaminades -l'ecotaxa- foren truncades per l'oposició contundent dels poders fàctics d'aquesta terra.

 

en Porrassar