Del port de Sóller en estat natural, quan només hi havia la cala del torrent de sa Figuera i la cala del torrent des Norais, l'actual platja d'en Repic. De quan la vegetació natural ocupava el camp de sa Mar i de quan s'Albufera s'estenia cap al poble.

De les primeres construccions fetes per a l'oració, la defensa i l'habitatge: l'oratori de Santa Catalina, la torre de Santa Catalina, la torre des coll des Cingle, la torre des coll de s'Illa, el castell des Port, la possessió des Port, les agrupacions de cases de sa Figuera i de Muleta.

De l'auge i decliu del comerç de productes agraris i textils (amb un paper destacat per a la taronja) i de la pesca. De l'expansió de les infraestructures: bateria del Port, Llatzeret, far del cap Gros, far de sa Creu. De la transformació d'un port comercial en una important base militar naval reduïda finalment a zona d'estiueig per als comandaments.

De l'expansió del turisme i el seu corolari d'urbanisme depredador i mal dotat: les urbanitzacions d'Olesa-Morell, torre Picada, sa Talaia, es Travès, Muleta. Del transport de turistes a sa Calobra, primer amb llaüts i després amb potents navilieres.

De l'impacte socioeconòmic dels darrers grans projectes: túnel del coll de Sóller, túnel de sa Mola, passeig des Travès. De la històrica mancança de serveis socials per a la població i de l'actual procés de gentrificació.

Sobretot de la gent del Port i especialment dels pescadors professionals, que feren de la mar la seva manera de viure i que l'acolliren entre la seva tripulació.

De tot això parla el geògraf Ivan Murray en el seu pregó de les festes de Sant Pere (port de Sóller) 2013.

 

Port de Sóller