En el segle XVIII es produí un canvi significatiu en les construccions defensives del litoral de Mallorca. Les velles i grans torres de planta circular o troncocònica i deu metres d'altura donaren pas a construccions més compactes i integrades amb el terreny circumdant. Al seu menor cost afegien que eren més difícils de localitzar per l'enemic i que oferien menys superfície com a blanc de la seva artilleria. Parapets de marès amb troneres allotjaven un nombre variable de canons tot adoptant formes poligonals diverses.

Un dels llocs on es construiren un major nombre d'aquestes bateries fou la badia d'Alcúdia, d'acord amb la seva importància estratègica. Juan González de Chaves Alemany (Fortificaciones costeras de Mallorca) esmenta la bateria des Faralló (Alcanada), la bateria avançada de sa Torre Major, la bateria nova de s'Albufera, la bateria de Son Bauló i la bateria de Morell. L'escassa visibilitat d'aquestes construccions ha motivat que la major part hagin desaparegut enmig de la indiferència general i que les poques restes que permaneixen es trobin en molt mal estat de conservació com és el cas d'Alcanada.

Una de les fortificacions desaparegudes és la que es trobava situada a la punta de s'Eriçó, al nord de la colònia de Sant Pere, entre la macada de sa Torre i la cala de s'Estret. La podem veure representada i anomenada (fort de l'Eriçó) al mapa del cardenal Despuig de 1784. No apareix en canvi al Mapa de los puertos de la Ciudad de Alcúdia en la isla de Mallorca, de l'enginyer militar Joan Ballester de Zafra (1738) on l'indret és anomenat puntes de sa Devesa, en referència a la possessió on es situa.

No hem estat capaços de localitzar cap resta de l'antiga bateria en aquesta punta on avui s'aixeca una torre coneguda amb dos noms: el molí des Regidors i la torre des Morts. Desconeixem  l'origen del primer nom (potser el malnom d'algun propietari dels terrenys ?) però el segon és deu a l'ús de l'edificació com a improvisada funerària. Aquí s'hi guardaven els baüls que es feien servir en les defuncions dels coloniers, segons explica Cosme Aguiló en el llibre La toponímia de la costa d'Artà.

A la punta de s'Eriçó començarem el passat diumenge 29 de setembre una senzilla i agradable excursió radiofònica acompanyats per en Joan Carles Palos i na Marga Vives, conductora del programa A vivir que son dos días Baleares, de la Cadena Ser. La naveta de s'Arenalet de Son Colom, Caloscamps, el dolmen de s'Aigua Dolça, es Canons, na Clara, es Barracar, es Vellsmarins i en Panxo foren algunes de les fites que ens portaren fins al caló de Betlem.

Fites que quedaren registrades en les ones digitals del següent podcast.

 

Molí des Regidors o Torre des Morts (Colònia de Sant Pere)