Pedruixella Gran és una de les grans possessions de la serra pollencina ja que les seves 361 quarterades d'extensió tan sols són superades per Formentor, Ternelles i Ariant.

Situada a la vall d'en Marc entre Ariant, Pedruixella Petit i Son Grua ja no és aquella possessió tradicional dedicada a la ramaderia ovina i a la producció d'oliva que esmentava la Gran Enciclopèdia de Mallora (GEM). Avui i tal com es recull a la seva plana web www.pedruxella.com es troba oberta al món a través de dues vies. Una és a per a gent d'alt poder adquisitiu que pot llogar les cases principals o alguna de les dues altres edificacions auxiliars que s'ofereixen. Amb la segona via l'allotjament i la manutenció són gratuïts durant cinc dies a canvi de treballar durant sis hores diàries a l'hort ecològic de la finca. Són dues les xarxes mundials de voluntariat d'agricultura orgànica en les quals s'integra: Worldwide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) i HelpX.

Així i tot hi ha encara una activitat que es fa a la manera tradicional ja que trobam aquí l'unica tafona de Mallorca que produeix oli a la manera tradicional. Cada any, quan arriba la tardor, el mul es posa a voltar en el trull i la gran biga de 1833 torna a premsar els esportins com podem comprovar en el següent video.

Així que tenim dues opcions per a prendre unes curtes vacances a Pedruixella Gran. A nosaltres ens atreu més la primera, més contemplativa.  Aixecar-se el matí i prendre un bany a la piscina redonenca del jardí, passejar per la finca i arribar a la font del Poll, al salt de Pedruixella, als sementers de Teujar o al poblat talaiòtic del puig de l'Enrunada, dinar a la terrassa gaudint de la vista sobre la vall d'en Marc presidida pel Tomir o al capvespre recollir-se a la clastra per llegir sota la protecció de l'antiga torre de defensa no sembla un mal pla per a desestressar-se.

En tot cas no necessitam fer-lo efectiu per assegurar que Liz Barratt-Brown i Bos Dewey, els propietaris nord-americans de Pedruixella Gran, són ben afortunats: posseeixen un tros de paradís.


NOTA: esmentada al Llibre del Repartiment (1232) com a rafal Petruzella de dues jovades hi ha unanimitat entre els distints autors en considerar el caràcter mossàrab del nom i la seva relació amb la paraula llatina petra (pedra). Cosme Aguiló és qui ha precisat més l'etimologia tot indicant que deriva del diminutiu petrosella amb el signficat de pedra menuda, degut segons ell a la gran quantitat de pedra esmicolada que cobreix el llit d'un torrent situat vora les cases.

 

Pedruixella Gran, torre de defensa interior