L'Arxiduc Lluís Salvador es fixà en aquest puig quan va recórrer l'itinerari entre Lluc i Pollença. Escrigué: "Sorgeix a la dreta el puig de Montibudell, turó cònic amb la famosa alzina de Mossa el tronc de la qual molt ramificat encara que mig mort assoleix un diàmetre de nou metres. La casa de Son Alzina s'ubica al peu d'un turó rocós".

Per aquest nom d'aparença estranya s'ha proposat que sigui una deformació d'una forma original mont Agudell (mont Agudell > Mont Gudell > Mont Budell) on el determinant faria referència a la forma aguda del cim. La proposta ja fou realitzada per Enric Moreu Rey per explicar un topònim de Catalunya: el Montagudell esdevingut Montividell o Montibudell a la serra de Prades. Per al cas mallorquí realitzà la mateixa proposta el pare franciscà Miquel Colom Mateu. Per la seva banda el pare Rafel Juan aportà un document de 1343 on s'esmenta una partió que passava pel cim d'un puig dit Muntugudol, que possiblement sigui el mateix.

La hipòtesi anterior es veu reforçada pel fet de que la forma del mont Agudell català i la del puig llucà són idèntiques. Ambdues són autèntiques "muntanyes agudes".

NOTA: El puig Montibudell o també dit puig Budell té una altura de 654 metres i pel seu caràcter aïllat resulta un bon delimitador del territori. No és estrany per tant que al seu cim l'arqueòleg Javier Aramburu-Zabala hi hagi documentat una plataforma escalonada talaiòtica (17-97). És un dels 29 jaciments que constitueixen l'ampliació per al municipi d'Escorca del seu Inventari de 2005.

 

 Puig Montibudell o puig Budell

Puig Montibudell o puig Budell