En el seu moment aquestes cases no varen cridar l'atenció dels redactors del Catàleg de Protecció d'Edificis i Elements d'Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic del Palma, instrument aprovat l'any 1998 que sempre ha estat marcat per la seves mancances clamoroses i per la seva falta d'actualització.

Tampoc varen suscitar cap tipus de reserva en els funcionaris de l'Ajuntament de Palma a l'hora de signar la llicència de demolició, res estrany perquè s'afegia a una llarga llista de destacats immobles que ja havien estat demolits en el passat o que ho serien en el futur: sa Teulera, Son Fortesa, es Rafal, Son Malferit...

En canvi sí que havien cridat l'atenció, quasi cent any abans, de l'arquitecte Arthur Byne i de la seva dona Mildred Stapley, que la varen incloure a la seva obra "Majorcan Houses and Gardens" de 1928. En destacaren el seu parescut amb les esglésies llombardes i la immortalitzaren en una foto en la qual també poden apreciar-se al fons les cases de Son Sèmola.

Recordam avui Son Palerm perquè és una de les cinquanta-cinc possessions que apareixen a un llibre de recent aparició: El Terme de Palma. Evolució de la propietat i l'espai, de José Villalonga Morell i Roberto Fernández Legido. L'obra és una radiografia exhaustiva de totes les dades disponibles en els arxius i registres de la propietat, entre d'altres fonts, d'un conjunt de possessions de l'occident del terme de la ciutat. I és la primera passa d'un projecte més ambiciós que vol abastar el conjunt del terme municipal.

Com sempre feim hem anat a veure l'antiga propietat, que fa partió amb l'aparcament de la Fundació Pilar i Joan Miró. Només es salvà de la demolició, ocorreguda entre els anys 2002 i 2006, la paret sud-occidental de les cases, amb les dues finetres amb reixats resolts amb rodes de carro. L'ull atent també pot distingir, amb dificultat, les cases de Son Sèmola al fons.

Són els dos únics elements que es conserven de l'antiga fotografia de Byne.

 

NOTA: pel llibre esmentat sabem que Son Palerm té el seu origen en la possessió de Son Vic, i que prengué el seu nom del picapedrer Antoni Palerm que n'adquirí una peça de terra l'any 1639.

 

ACTUALITZACIÓ (25/11/2016): la presentació d'aquest nou llibre tendrà lloc el proper dijous, dia 1 de desembre a les 19:30, a la seu de l'Arxiu del Regne de Mallorca.

 

 Son Palerm (~ 1918)

Foto: Byne, A; Stapley, M. (1928): Mallorca Houses and Gardens

 

Son Palerm (2016)