Temps enrere sa Pobla tengué el seu pou miraculós. Es trobava dintre de les terres de s'Obac i estava documentat des d'abans que la pròpia possessió. Sabem per Ramon Rosselló que el dia 15 d'abril de 1434 es produí una reclamació d'un veí contra un nou propietari que prohibia el pas per les seves terres per anar a cercar aigua al pou de s'Obac.

Però tornem al miracle que quedà registrat en el "Llibre de la invenció i miracles de la prodigiosa figura de nostra senyora de Lluc" (1664). Segons la tradició el senyor de s'Obac s'havia disgustat amb el monestir de Lluc per considerar que no havia estat degudament atès en un visita que hi féu. Per això ordenà que no es donassin pus almoines als qui captaven en favor de Lluc. Però succeí que un nét seu de nou anys que estava jugant amb el seu germà s'ofegà dins el pou de la possessió. El senyor féu vots de què si el nin es salvava ell i els seus successors donarien almoina perpètua a la casa de Lluc. Diu el relat que "à penas aguê acabat de fer el Vot quant el Miño tornà repentinament de mort à vida, y llensant tota le aigue que avia tragat, se trobà sa, y bo, y per sos propis peus anà à le Casa, y seguí a sos Pares".

Tan famós fou aquest pou que el pare Josep Obrador Socías (1914-1997) li dedicà un llibre (El pou de Subac) en el qual a més de recollir la llegenda feia la següent descripció: "Des de les cases, camí de muntanya a l'ombra d'unes alzines hi trobarem un pou. Tenia fama d'una aigua fresca i fina, l'aigua d'aquell pou: aigua de muntanya. Una sequiola oberta a la pedra abocava l'aigua del poal a unes piques planeres, també de pedra. Eren els abeuradors del bestiar i de les guardes.  Vaig visitar el pou i ja no tenia aigua. Unes branques seques d'ullastre tapaven la boca. Digueren que, d'aigua en tenien ja a la clastra, i havien fet del pou un carnatge de les ovelles i altres animals que morien."

No sabem que se n'ha fet d'aquest pou. Trescant per la contrada només hem trobat un coll folrat de pedra dintre de l'anomenda pleta de s'Obac, reconvertida en àrea recreativa pública però no hem pogut corroborar si aquest coll modern té alguna relació amb l'antic pou.

A l'actualitat ni els més vells de sa Pobla se'n recorden de l'antigament famós pou de s'Obac.

 

Coll modern a la pleta de s'Obac

 

Pou de Subac. Dibuix de D. Corbella