La tràgica torrentada del 9 d'octubre de 2018  -tretze víctimes mortals-  també se'n va dur l'estratègic pont d'en Pentinat. Per aquest motiu les comunicacions d'Artà amb els nuclis de la badia d'Alcúdia -inclosa la Colònia de Sant Pere- es veuran dificultades durant un bon grapat de mesos.

Però en sentit estricte el pont d'en Pentinat va desapàreixer l'any 1990 com a conseqüència de la reforma de la carretera C-712, ara dita Ma-12. Havia perdurat poc més de cent anys ja que fou construït cap als anys 1862-1870 i en el seu moment causà admiració per la seva gran altura, a part de l'evident millora que suposava.

Perquè abans de la construcció del pont per anar d'Artà cap Alcúdia els carros havien de baixar el coster de Son Tallet,  travessar el llit del torrent des Revolts on hi havia unes pedres passadores i pujar el coster de sa Font. Devia el seu nom al regidor que impulsà l'obra:  Mariano Nebot, àlies Pentinat,  lligat familiarment a la  possessió de Son Pentinat (Son Servera).

Del fals pont - en realitat un túnel de planxa metàl·lica - que el va substituïr l'any 1990 el mínim que podríem dir és que no estava ben dimensionat per a fer front a les periòdiques avingudes del torrent des Revolts.

Ho prova el fet que dos ponts més antics situats en el mateix tram de torrent sí varen resisitir la torrentada. Aigües avall -435 m- la va resistir el pont sobre la carretera de Palma Ma-15, del segle XIX i només eixamplat. Aigües amunt -700 m- resta orgullosament dempeus el pont d'en Vell, un tram de la síquia de la font de la Vila que podria remontar-se al segle XVIII. Cal dir que aquest pont suportà un cabal d'aigua menor ja que es troba aigües amunt de s'Entreforc de Son Caminal.

Esperem que el futur pont d'en Pentinat duri més de 28 anys que és el que ha durat l'actual.NOTA 1: per a saber més coses del pont d'en Pentinat i del seu promotor cal acudir als set articles redactats pel pare Rafel Ginard per a la revista Bellpuig, recollits parcialment als seus Croquis Artanencs.

NOTA 2: encara es conserven algunes de les restes originals del pont, en concret els estreps de l'ull principal i un dels desguassos auxiliars amb volta de mig punt. Foren incloses al catàleg de patrimoni d'Artà (fitxa 330) però el seu futur immediat és com a mínim incert.

NOTA 3: En els registres històrics trobam que el 20 de novembre de 1945 va ploure a Artà una quantitat d'aigua molt similar a la del 9 d'octubre: 224,3 l / m2.

 

Pont de la carretera Ma-15 sobre el torrent des Revolts

Pont d'en Vell

Restes originals del pont d'en Pentinat