El camí reial d'Artà a Capdepera -actual Ma-15- travessava el torrent des Millac gràcies a l'anomenat pont Tordonell. La construcció era prou important com per donar nom a una de les possessions properes coneguda simplement com es Pont.

En el seu origen potser fos anomenat com a pont de Tordonell o pont des Tordonell perquè el determinant del nom fa referència a una altra possessió situada a les immediacions, sa Creu Vella, coneguda als segles XV i XVI com a la Plana o Tordonell segons es dedueix de la documentació estudiada per Antoni Gili.

Per aquesta sabem que l'any 1444 Joan Guiscafrè posseïa les garrigues de la Creu o plana d'aquella [plana de la Creu ?] mentre que a l'any 1490 Joan Guiscafrè posseïa l'alqueria Maians, la Torre, lo Rafal i la Plana. Al 1516 era Bernadí Sanxo qui posseïa la possessió dita la Plana o Tordonell la qual tenia les següents confrontes:

"Resta delimitada pel torrent reial que discorre entre la dita possessió i la possessió del comprador, dita Maians, amb lo Rafal de Gabriel Massanet [Sos Sastres], amb lo Racó i els closos de terra de Jaume Cursach i Joan Mollet, amb torrent reial fins al pont pel qual se va al terme de Capdepera fins a una fita que és prop del torrent i bastant prop del corral d'en Bernadet i de la dita fita fins a una altra fita que va coberta a la rota d'en Terçol, les quals fites fan la divisió entre l'alqueria Blanca i l'alqueria Maians del comprador i la possessió venuda."

El topònim ja ha caigut en desús -al manco segons el NOTIB- però encara es conserven al costat del torrent des Millac les runes d'un dels estreps del pont i de l'arranc de la volta de marès. Ben poca cosa i és una llàstima perquè la infraestructura moderna que l'ha substituït potser que sigui útil -de fet ha resistit la darrera torrentada- però definitivament no és gens estètica.


NOTA: Cosme Aguiló féu al 2007 una aproximació a l'etimologia de Tordonell, que també dona nom a un lloc menorquí situat al nord de Maó. Pel filòleg santanyiner es tractaria d'una derivació de "tur rodonell" amb el significat de turó més o menys rodó. El puig Redó, situat al nord-oest de les cases de sa Creu Vella seria l'element orogràfic que hauria originat el nom segons aquesta interpretació.

Altres autors com Coromines han plantejat un origen antroponímic (TorellóTorellonell). En aquest cas el sufix -ell donaria lloc a la formació d'un diminutiu com succeeix en alguns llinatges (Ramon > Ramonell, Carbó > Carbonell). La mateixa estructura antropònim + sufix  diminutiu -ell la trobam a la possessió gabellina de Son Jaumell.

 

Pont Tordonell

"Pont" modern de la Ma-15 sobre el torrent des Millac