A la vall de Superna, a l'antiga partió entre les alqueries de Son Balaguer des Racó i Son Nadal hi trobam el puig des Milà. Es tracta d'un altura discreta (534 m) i coberta de bosc que en principi no crida gaire l'atenció.

El que ens porta cap aquest puig és el recull de "La toponímia del terme municipal d'Esporles i la seva rodalia" elaborat per Onofre Rullan Salamanca als anys vuitanta del segle passat i en el qual hem llegit que segons l'amo de Son Balaguer al puig des Milà hi havia un lloc anomenat la casa de sa Neu o el clot de sa Neu.

Encuriosits ens dirigim cap el puig des Milà i és al seu cim on trobam una construcció destacable. De forma quadrangular té unes dimensions aproximades de 3,5 m per 3,5 m amb murs de 1,2 m de gruixa als llocs on no s'han aprofitat les roques del terreny i un accés de 0,8 m d'ample. El més significatiu que la construcció es troba enclotada i que al seu costat oest es bastí una plataforma d'uns 7 longitud suportada per un marge de paret seca.

De les caracterísitiques de la construcció i sobretot de la seva localització al cim deduim que es tracta d'un lloc de vigilància ja que és un lloc des del qual es domina tota la vall de Superna i que permet transmetre els avisos als pobladors de Son Balaguer, sa Campaneta, Son Nadal o Son Noguera.

No som capaços de datar-la però sí podria ser que aquesta construcció es correspongués amb la casa de Neu del recull toponímic. Tal vegada degut a la seva forma enclotada durant els hiverns s'hi  conservàs la neu durant un cert temps i això en motivàs la seva denominació.

Casa de neu no ho és perquè no tendria lògica haver de pujar la neu fins al cim. Així que per a tenir novetats en el tema de les cases de neu de Mallorca haurem d'esperar a que en Tomàs Vibot publiqui les troballes que va fer per la mola de Planícia.NOTA 1: Joan Tomàs i Jaume (1929-1984), en "Joan des Molí Draper"  fou amo de Son Balaguer entre 1962 i 1978.

NOTA 2: Son Nadal ha estat identificat amb l'alqueria o rafal Biniorrac. El seu establiment a la zona del puig des Milà donà lloc a les finques de Can Conill, Can Pastís (antigament Cas Frare) i Can Poma (antigament Can Arboça o Son Arboç). Les dues darreres han estat integrades a l'òrbita de Son Vic.

 

Puig des Milà

Construcció del puig des Milà. La casa de Neu ?