A la pàgina web de l'Institut Geogràfic Nacional es poden consultar una sèrie de cartes nàutiques de les Illes Balears. Entre elles destacarem les corresponents a Mallorca i realitzades entre els anys 1889-1893 per la Comissió Hidrogràfica encapçalada pel capità de vaixell José Gómez Imaz.

Els treballs marítims foren realitzats pel vapor de rodes Vulcano, un vaixell de guerra de sis canons que havia estat reconvertit en vaixell hidrogràfic i que havia substituït en aquesta tasca al vapor Piles l'any 1888. Com embarcació de recolzament fou emprat un vaixell ballener patronejat pel caporal Joan Moià.

Com a resultat dels treballs es produiren onze plànols a gran escala representant els ports i les badies i nou cartes esfèriques a menor escala de la resta de la costa de l'illa. La cartografia detalla amb gran precisió no només la zona marina que era el seu principal objectiu sinó també la zona terrestre. Gràcies a ella podem conèixer quin era el grau d'urbanització dels terrenys en aquells anys així com un bon conjunt de topònims que augmenten el seu interès.

L'aixecament topogràfic es va basar en la xarxa geodèsica bastida al 1864 pel tinent coronel d'enginyers Carlos Ibáñez de Ibero que ja tractàrem aquí. Quan fou necessari, per desaparició dels vèrtex antics o per mala visualització dels mateixos, es bastiren nous vèrtexs propis de la Comissió Hidrogràfica.

Un dels nou vèrtexs construïts, el número 149, estava situat al començament del moll del port d'Andratx, aleshores encara en construcció. A l'indret es conserva una pedra commemorativa amb la inscripció:

C. H.
AÑO 1890
VAPOR
VULCANO

Entre els vèrtex de 1864 en els que basaren els treballs hi havia el número 115, anomenat Gorvió, que es trobava segons les notes de Gómez Imaz a dalt del puig d'aquest nom, damunt d'una roca, a la partió de les possessions de Peguera i Santa Ponça, terme de Calvià. Aquest vèrtex triangulava per la part de costa amb els situats al cap des Llamp i al cap Malgrat, aquest darrer damunt la torre ja desapareguda. A l'actualitat al puig d'en Gorvió hi ha un vèrtex geodèsic més modern.

 

NOTA 1: Els treballs realitzats foren descrits en l'obra Resumen de los trabajos de la Comisión Hidrográfica de España en la isla de Mallorca en los años 1889 a 1893. Per aquesta obra sabem que els mapes produïts foren els següents:


- Puerto y bahía de Palma. E=1/5.000.
- Canales entre las islas Dragonera y Mallorca. E=1/13.700.
- Plano del puerto de Andraitx. E=1/10.000.
- Ensenada de Santa Ponza y fondeadero de Paguera. E=1/10.166.
- Puerto de Cabrera.  E=1/5.070.
- Isla de Cabrera y adyacentes. E=1/16.209.
- Plano de puerto Petro y cala Llonga. E=1/10.000.
- Plano de puerto Colom. E=1/5.000.
- Plano de la bahía de Alcudia. E=1/14.834.
- Fondeadero de la bahía de Pollensa. E=1/10.000.
- Puerto de Sóller. E=1/5.000.
- Carta esféria que comprende desde el Torrent del Rejolí hasta Cala Pi. E=1/48.160.
- Carta esférica que comprende desde Cala Pi hasta Punta dels Baus. E=1/48.396.
- Carta esférica que comprende desde Punta dels Baus hasta Cala del Algar.  E=1/48.396.
- Carta esférica que comprende desde Cala del Algar hasta Cap Vermell.  E=1/48.162.
- Carta esférica que comprende desde Cap Vermell hasta Torrent de na Borja.  E=1/48.000.
- Carta esférica que comprende desde Torrent de na Borja hasta Cala Enfeliu.  E=1/47.985.
- Carta esférica que comprende desde Cala Enfeliu hasta Castillo del Rey. E=1/47.863.
- Carta esférica que comprende desde Castillo del Rey hasta la Foradada. E=1/47.924.
- Carta esférica que comprende desde la Foradada hasta el Torrent del Rejolí con un plano particular del Surgidero de la Foradada en 1/12.000. E=1/48.040.

NOTA 2: Gorvió és un malnom, derivat d'una paraula que fa referència a un tipus de teixit gruixat de seda, en forma de cordonet (també escrit gorbió o gurbió). Entre el puig d'en Gorvió i la mar es troba el coll d'en Gorvió per on actualment passa l'autopista Ma-19. Al Port d'Andratx, a prop del pla de Son Llarg, hi ha Can Gorvió.

 

El vapor Vulcano al port de Palma

Pedra commemorativa dels treballs de la Comissió Hidrogràfica de 1890 (Port d'Andratx)

Modern vèrtex geodèsic del puig d'en Gorvió

 

Puig i coll d'en Gorvió amb l'autopista Ma-19