Netejar periòdicament els 8,2 km de la síquia de la font de la Vila (fora porta) era una tasca feixuga i no és estrany que s'empràs qualsevol sistema que ho acceleràs. És per això que el siquier recorria la infraestructura montat en una pastera provista d'un gànguil.

En arribar al camí de Valldemossa la síquia presentava un tram subterrani que feia que la barca s'hagués de passar per la superfície. Avui l'indret es troba abandonat i cobert de vegetació però encara es conserva una passadora sobre la síquia i un botador a la paret. Aquest lloc és el que abans en deien el pas de sa Barca.


NOTA: fou Antoni Gorrias qui ens informà de l'ús d'una pastereta provista d'un gànguil per escurar la síquia de la font de la Vila. Llegim al DCVB que un gànguil és un art de pesca, consistent en una bossa de xarxa llargaruda, de forma cònica invertida, sostinguda per un cèrcol de ferro, que és arrossegada amb cordes per una barca pel fons de la mar i serveix per a agafar gamba i peixos petits (Mall., Eiv.).

 

Síquia de la font de la Vila

Botador del pas de sa Barca