Reben el nom de ses Madrioles els costers que pugen des de Son Sureda Nou, propietat més coneguda com na Carro, cap al collet Revell. Per aquí pujava l'antic camí de s'Ermita de Betlem el qual deixà d'emprar-se quan s'obrí la nova pista.

El nom apareix als mapes i també designa un jaciment arqueològic (ART-051) caracteritzat per la ceràmica talaòtica i romana i per les antigues referències a estructures circulars ja desaparegudes segons llegim al catàleg de patrimoni d'Artà.

Respecte del nom podem dir que té la forma característica dels noms femenis plurals del tipus ses Balagueres, ses Genovardes o ses Vergunyes que també trobam al mateix municipi. En aquest sentit llegim al Diccionari Aguiló que Madrioles és un llinatge de Barcelona i de Manlleu.

I segons les aportacions de Santiago Pérez Orozco que agraïm el nom també podria haver derivat per deturpació de Madiroles o de Marioles.

Més remota és la possibilitat de tengui alguna relació amb el topònim sard Mandriola, derivat de la paraula mandra, i que fa referència a un tancat pel bestiar. Possibilitat remota però suggerent si tenim en compte la històrica vocació ramadera de les grans possessions artanenques.

 

ses Madrioles (na Carro)