La paraula devesa té la seva etimologia en el llatí defensa en el sentit de defensada o prohibida, perquè les deveses eren antigament trossos de terra closos i vedats (DCVB). En la documentació medieval són abundants les referències a les deveses, dedicades a les pastures i a la caça, encara que com a topònims només s'hagin conservat vius els relatius a dos indrets, coneguts amb el nom de sa Devesa. Un d'ells designa els terrenys situats entre el poble de Mancor i Biniatzent, donant també nom a un puig (puig de sa Devesa).

L'altra devesa es localitza en terres d'Artà i és molt més famosa perquè fou un important vedat de caça de l'efímera dinastia dels reis de Mallorca (1276-1349). Situada a les terres de la que havia estat l'antiga alqueria islàmica de Ferrutx fou fundada al 1302 per part del rei Jaume II (regnà entre 1276 i 1311) el qual procedí a repoblar la finca de cèrvols, porcs senglars, faisans, perdius i llebres, i a regular tot el relatiu al seu manteniment i administració.

Han quedat registrades caceres reials a sa Devesa tant per part de Jaume II com del seu fill el rei Sanç I (qui regnà entre 1311 i1324), els quals en els seus desplaçaments cap a la llunyana devesa de Ferrutx solien aprofitar per allotjar-se a la seva residència del Palau de Manacor, que veurà properament la seva torre restaurada. Per la seva part el darrer monarca de la dinastia mallorquina, Jaume III (1324-1349) procedí al 1334 a parcel.lar i cedir a cens els terrenys als propietaris confrontants, encara que es reservà les cases i els drets de caça (Damià -Ferrà- Pons i Pons, GEM). Finalment  cap el 1350 el rei d'Aragó, Pere IV, procedí a vendre les terres i el vedat desaparegué.

Veim que hi ha coses que no canvien encara que passin a prop de mil anys, ja que continuam tenint a Mallorca un rei molt aficionat a la caça.  A diferència de l'edat mitjana a l'actualitat el monarca no necessita tenir terrenys en propietat per a practicar la seva afició. Una bona agenda de contactes li garanteix l'accés als millors vedats de l'illa.

 

sa Devesa

sa Devesa (Ferrutx)

sa Devesa