És possible encara a l'actualitat esbucar un molí de vent fariner a Mallorca ? La resposta és que si no està catalogat, sí.

És el que ha succeït aquest mes d'abril de l'any 2017 a Manacor on ha estat demolit el molí de Can Batliu, situat al número 23 de la via Portugal.

Són molts els filtres que s'han hagut de superar per arribar en aquesta situació però el fet és que ni els successius equips redactors dels diferents catàlegs de protecció del patrimoni del municipi (1998, 2012, 2016), ni els tècnics municipals, ni la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca consideraren la seva protecció.

És cert que l'estat del molí era molt deficient, que la torre havia estat demolida als anys 40 del segle XX i que nombroses edificacions emmascaraven la base del molí. Però així i tot es mantenien alguns elements d'interès com ara les tres voltes de canó, algunes de les obertures de les façanes o la llinda del portal de la torre del molí que fou reaprofitada una vegada esbucada aquesta. Aquesta peça de marès tenia un interès addicional ja que duia inscrita la data de posada en marxa del molí, al llunyà mes de maig de 1644:  "1644 comença a molra 21 may".

Coneixem aquests detalls gràcies al que fou cronista de la ciutat i membre de l'Associació d'Amics dels Molins, Josep Segura i Salado qui el visità i n'investigà la seva història. Les dades recollides foren publicades a dos números de la revista local 7setmanari, el núm. 135 de 23/6/1989 i el núm. 136 de 30/6/1989.

A hores d'ara es conserven al municipi trenta-set molins de vent fariners, dels quals vint-i-u es localitzen al sòl urbà. Són set els desapareguts dels inclosos al registre de 1829, entre ells el singular molí d'en Coes que fou demolit el dia 9 de novembre de 1972.

Esperem que aquests trenta-set molins formin el conjunt definitivament preservat.

NOTA: una protecció patrimonial més efectiva requereix que es faciliti l'accés a la informació generada pels diversos departaments del Consell de Mallorca com ara els de Medi Ambient, Urbanisme i Patrimoni.  Demanar que es digitalitzin i es pengin a la seva web els diferents catàlegs i inventaris de què disposen és com somiar truites. Però no ho hauria de ser.

 

(*) Dedicat a la memòria de Josep Segura i Salado (1949-2017).

 

Molí de Can Batliu (Manacor)