Les excavacions arqueològiques proporcionen moltes dades que ens serveixen per a millorar el coneixement dels temps més remots. Tenen però una conseqüència negativa i és que treure a la llum estructures que havien estat protegides per la terra durant segles o milenis les fa vulnerables i les exposa a l'acció de l'erosió.

És per això que una vegada acabades les excavacions són necessàries tasques periòdiques de consolidació, conservació i restauració. Coneixem molts de jaciments que un temps foren excavats i que ara es troben absolutament oblidats i coberts per la vegetació.

És per això que s'ha de valorar positivament la recent neteja del dolmen de s'Aigua Dolça, duita a terme per un grup de voluntaris, en el marc d'una tasca més general de neteja del litoral del terme municipal d'Artà.

Amb aquestes accions de neteja fetes pel voluntariat s'aconsegueixen dos objectius igualment importants: conservar en bon estat els jaciments i fer partíceps als participants de la neteja dels valors del monument. Aquesta valoració del monument s'estén als visitants que deduiran que el monument és prou important com per tenir-lo en condicions.

En el cas del dolmen, ens trobam davant d'un monument funerari grupal dels més antics de Mallorca (1800 ANE) i que està ben documentat gràcies a una excavació arqueològica sistemàtica.

Així que molt bé pels voluntaris i pel promotor de la iniciativa, l'Ajuntament d'Artà.

 

Dolmen de s'Aigua Dolça abans de la neteja

Dolmen de s'Aigua dolça després de la neteja