Set són els dies de la setmana, les meravelles de l'antiguitat, els pecats capitals o les plagues de l'Apocalipsi. El set té per a la nostra cultura un significat especial i això es reflecteix també a les Rondalles Mallorquines amb títols com en Joanet i es set missatges, es cavallet de set colors, s'aucellet de ses set llengos, es set ceros, es set germans cabotans o es set plets. Per obtenir un do el personatge sovint ha de donar set voltes a una roca o ha d'anar a cercar aigua de set pous...

A la topon√≠mia mallorquina el n√ļmero set sembla tenir un significat purament descriptiu. Tenim per exemple: ses Set Barraques, es Set Comellars, es Set Cocons, ses Set Fonts, ses Set Cases, ses Set Quarterades, ses Set Xemeneies o es Set Escalons. Tamb√© apareix especificant quantitativament el determinant del top√≤nim: alzina des Set Cimals, cova des Set Pilars o pont de ses Set Boques .

Una menci√≥ especial mereixen dos top√≤nims ciutadans ja morts relacionats amb aquest n√ļmero:

Ses Set Aig√ľes era una possessi√≥ molt propera al Pont des Tren de Palma, tamb√© coneguda com Son Sunyeret. El nom sembla tenir relaci√≥ amb el nombre de tandes d'aigua de la s√≠quia de la font de la Vila a la qual tenia dret la finca.

Ses Set Arenes designava un tram del litoral ciutadà, situat més o manco davant el controvertit edifici de GESA, i ja apareix al mapa del cardenal Despuig de 1784. La zona es coneix avui amb el nom de Can Pere Antoni, una popular taverna del segle XIX on es servia un celebrat arròs amb llagosta i que sucumbí amb motiu de la construcció de la ronda litoral. Una altra denominació que perviu a la zona és la de ses Troneres, nom que recorda l'existència de dues bateries de costa que servien per a la defensa del port de Palma: la bateria de Sant Onofre i la bateria des Portitxol.

Al 2008 s'ha inaugurat per la mateixa zona un nou restaurant de platja, hereu en certa manera d'aquella taverna. El  nom que li han posat: Anima Beach Portixol. Segurament hagués estat massa demanar que l'establiment hagués recuperat l'antic nom de ses Set Arenes. Però seguint la moda imperant de posar els noms en anglès l'haguessin pogut batiar com the Seven Sands. Segur que hagués tengut èxit !

 

Pont de ses Set Boques

Pont de ses Set Boques