Reconec que mai m'han interessat gaire les lletanies sobre els propietaris que s'han succeït al capdavant d'una possessió. Que llegesc en diagonal els paràgrafs dedicats als propietaris i arrendataris, als posseïdors del domini directe, als emfiteutes, a les compres, cessions, herències o fideïcomissos.

L'afició a la toponímia implica però una clara excepció quan aquestes dades aporten alguna clarícia sobre l'origen del nom. N'és un exemple el nom d'avui el qual designa un bell salt d'aigua, el torrent encaixonat on es troba el salt i el puig que els domina a ambdós. Les diverses grafies que presenta ja ens indiquen un desconeixement de la seva etimologia: angelè, angele, angelet.

Aquest desconeixement és bo de solventar amb l'ajuda dels historiadors que han rastrejat les empremtes deixades per les comunitats andalusines de Mallorca, com per exemple Ricard Soto o Helena Kirchner. Vet aquí un grapat de cites aportades per aquests autors sobre canvis de propietat que tengueren lloc al segle XIII i que afectaren a terres situades a la vall de Biniforani, nom que ens recorda que un dia aquest fou el lloc d'acollida del grup berber dels Banu Furanik:

1243: Ramon de Ripoll ven a Bernat i a Vicenç Angeler i a Berenguer Ribalta tres jovades de terra al puig del Rei.

1243: Berenguer Ferrer de Basilia estableix a Bernat Angeler i Berenguer de Ribalta quatre jovades de terra a la vall de Bunyola, a la muntanya situada sobre Biniforani, al lloc anomenat la Cresta.

1245: Vines de Fontanals ven a un Angeler tres jovades de terra al puig del Rei.

1247: Bernat i Vicenç Angeler, germans, reconeixen que deuen al batle Arnau de Florit setanta-dos quartans d'oli pel dret reial que grava la mesquita de Biniforani.

1263: es fa referència a les garrigues que fan partió amb els honors de Bernat Angeler

1273: Pere Angeler ven a Pere Aemar un troç de terra al lloc de Biniforani el qual fa partió amb un camí públic i amb la propietat de Pere Angeler i la de Bernat Angeler.

Podem veure per tant com en el nom del salt, del torrent i del puig ha perdurat el llinatge de la família Angeler, propietaris de terres a Biniforani just catorze anys després de la conquesta de Mallorca.

No estaria de més recuperar la grafia original d'un nom que s'ha mantingut viu durant vuit-cents anys.

 

Puig de n'Angeler

Puig de n'Angeler i puig del Rei