Na Picarandau és el nom d'una pesquera i  d'un tram del litoral artanenc situat just al costat de tramuntana del caló de Ferrutx. Joan Coromines (Onomasticon Cataloniae) assenyala que es tracta d'una relíquia mossaràbiga derivada de Beccus (o piccu) Hirundinum, literalment "bec d'oronetes". Al mateix article s'indica que es disposa d'una fotografia de 1965 en la qual apareix un penyal situat entre es Caló i la torrentera que baixa de sa font des Rossillers, possible origen del nom.

Visitat el lloc podem confirmar que efectivament l'erosió de la plataforma costanera ha modelat una forma similar al bec d'un aucell. Assegurar que aquí es troba l'explicació del nom ja no entra dintre de les nostres possibilitats.

Roca amb forma de bec d'oronella al sector de na Picarandau