No cal insistir gaire sobre la importància que ha tengut el porc en l'economia domèstica tradicional. Rara era a Mallorca la família pagesa que no engreixava un porc per al consum propi o per a l'obtenció d'uns ingressos extraordinaris. Eren engreixats a base de figues de moro o de cristià, de restes d'hortalissa, de carabassa amb segó, de llegums i de tota casta de productes de rebuig. Eren reclosos als corrals o estaven lliures per camps i muntanyes, a càrrec d'un porqueret. També era frequent veure'ls assolellar-se pels carrers de les viles, formant part de l'escenari quotidià en paraules de s'Arxiduc.

Els topònims relatius a aquest animal ens assenyalen els seus llocs de cobri (barraca, caseta o porxo des Porcs, cova des Porc, cova des Porcells), els llocs de tancament més o menys delimitat (corral des Porcs, hortal des Porc, garriga o pleta des Porcs, cingle des Porcells, cingle des Porcs ) els llocs d'abeurada (bassa, font o pou des Porcs, bassol d'un Porc). Han donat també nom a cales (cala de sa Porcella, cala dels Porcs), torrents (torrent des Porcs), muntanyes (serra o serral des Porcs) i passos (pas des Porcs a la serra d'Alfàbia i un altre a sa Talaia Freda) i fins i tot a importants possessions (Son Porc, Rafal des Porcs).

Un dels llocs on antigament era normal la seva presència era als alzinars, on una vegada assegurat un mínim tancat i la disponibilitat d'aigua engreixaven a base d'aglans i bulbs pràcticament sense cap tipus de vigilància. Sortadament avui aquesta pràctica és escassa i deim sortadament perquè els seus efectes sobre el sotabosc i sobre el sòl són devastadors. Les grufades d'aquests animals són tan intenses que no deixen ni un pam de terreny sense remoure, eliminant  tot rastre de vegetació no arbòria i fins i tot fent desaparèixer construccions tradicionals com els camins o les sitges.

Una gran extensió de terreny amb una barreja de terra i de pedres completament remogudes i un alzinar en estat deplorable són els signes del manteniment de l'activitat, de la qual no sabem si el rendiment econòmic obtingut compensa la severa erosió produïda. Una activitat derivada que també podem detectar a les nostres muntanyes és la caça de porcs assilvestrats, a la manera dels senglars peninsulars.  En aquest cas podem arribar a entendre el plaer que la caça proporciona als seus practicants. Ara bé, la troballa d'un porc caçat i escorxat enmig del bosc ens planteja seriosos dubtes sobre qui és en realitat el més animal.

 

Porcs a l'alzinar

Sòl remogut pels porcs

ç

Sitja destruïda per acció dels porcs


Porc caçat i escorxat al bosc