Presentam avui un nom purament descriptiu, que quasi podríem qualificar de banal: sa Pica Redona. El que ens interessa en aquesta ocasió no és el nom sinó els dos objectes als quals fa referència. Una de les piques, d'una sola peça i de factura rústica, la trobam a la muntanya esporlerina, al migjorn de la fita del Ram dins la finca de Son Poquet. L'altra la trobam al cor de la vila de Santanyí, al migjorn de l'illa. Molt més elaborada que l'anterior té forma ovalada i la composen setze peces verticals amb la part superior motllurada, que eren protegides dels carros -ara dels cotxes- per vuit escopidors. En tot cas ambdues piques són mostres de feina ben feta sorgida de la ma d'artesans anònims, monuments de pedra amb vocació d'eternitat.

NOTA: sa Pica Redona santanyinera també és coneguda amb el nom de s'Abeurador. Conjuntament amb l'abeurador llarguer sota porxada del costat del carrer fou construït al 1829 i constitueix un dels exemples més notables d'aquesta tipologia que podem trobar arreu de Mallorca.

 

sa Pica Redona / s'Abeurador (Santanyí)

sa Pica Redona (Son Poquet)