L'any 1708 començà la dominació britànica de Menorca que es perllongaria durant tot el segle XVIII. Per a la corona espanyola aquest fet suposà que un potent enemic es situàs a tan sols trenta-tres milles de Mallorca i que el temor a una invasió fos constant durant tot el segle. En previsió d'un possible atac foren reforçades les defenses de la badia d'Alcúdia i les de la badia de Pollença.  Per a la protecció d'aquesta darrera es construí a l'entorn de 1715 un triangle de fortificacions.

Així al sud de la badia i entrecreuant els seus focs s'aixecaren el castell de Manresa i la bateria de Tacàritx. Al nord es comptava amb la presència de la Fortalesa que havia estat finalitzada al 1684 però l'estratègia defensiva aconsellà la construcció d'una nova bateria a l'extrem meridional de la punta d'Albercuix, just "a un tir de fusell" de l'antiga fortificació.

Juan González de Chaves Alemany (Fortificaciones costeras de Mallorca) descriu aquesta construcció com una bateria en lluneta dotada de mur amb espitlleres, cos de guàrdia, polvorí, fossat i vuit troneres i diu també que desaparagué. Aquesta darrera dada no és completament certa ja que si bé la construcció del far a l'any 1905 motivà la seva destrucció parcial encara es conserven el fossat i tres troneres del seu costat oriental.

Això ho sabem perquè recentment la bateria de l'Avançada ha ressorgit del seu oblit. És un dels 842 elements que han estat inclosos en el Catàleg de protecció d'edificis i elements d'interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença que just ara es troba en període d'exposició pública i que podeu consultar aquí.


NOTA: el castell de Manresa també fou conegut amb el nom de castell de Sant Pere. La bateria de Tacàritx ha rebut també els noms de l'Estrella, al.lusiu a la seva forma original, i Can Ribes, en referència a l'habitatge construït quan passà a mans privades. La punta del nord de la badia de Pollença ha rebut els noms de punta d'Albercuix, punta del Castell o punta de Pollença. Fou precisament la construcció al segle XVIII d'una bateria avançada el motiu de la seva denominació actual: punta de l'Avançada.

 

Bateria de l'Avançada

 

Planta de la bateria de l'Avançada (1876)

Font: Juan González de Chaves Alemany (Fortificaciones costeras de Mallorca)