Es tracta segurament d'un dels noms més estrafolaris de la sèrie amb la que els promotors començaren a batejar les urbanitzacions que anaren impulsant a Mallorca a partir dels anys trenta del segle XX. En forma castellana com la major part d'aquests noms en aquest cas és especialment desconcertant la seva manca de significat aparent així com la manca de coherència entre l'article i el suposat adverbi anglès.

Designa un sector de la platja de Palma que es desenvolupà a mitjans dels anys cinquanta per iniciativa de l'industrial basc Luis Bejarano Murga, més conegut per ser el fabricant de les populars motos Lube i fundador del club del mateix nom. En el pla parcial d'ordenació dissenyat per l'arquitecte Rafael Llabrés Fuster es preveien 153 solars per a la construcció d'habitatges i d'establiments hotelers.

Segons la primera documentació d'aquest pla el nom que s'havia triat inicialment era el de urbanización "Pinomar" però acabà per imposar-se el de "Los Sometimes" sense que comptem amb cap explicació convincent dels motius d'aquest canvi. En una de les seves obres Josep Mascaró Pasarius es féu ressò d'una malidicència popular segons la qual Sometimes era el nom d'una de les primeres casetes que s'edificaren a la zona, amb anterioritat a l'execució de la urbanització. Aquesta casa situada lluny de les mirades indiscretes dels veïns de Ciutat hauria estat l'escenari dels encontres furtius de cap de setmana entre un regidor de l'Ajuntament de Palma i la seva querida.

És cert que la construcció d'edificacions a la zona ja havia començat als anys trenta, propiciada per la construcció de la carretera litoral que uní els nuclis de Can Pastilla i de s'Arenal de Llucmajor, situats als extrems del gran i aleshores desert arenal de Son Sunyer. No seria estrany que una de les noves cases fos construïda per un propietari estranger i fos batiada amb el nom de Sometimes. Los Sometimes seria així una espècie de referència dels urbanitzadors a les cases ja existents a la zona.

D'altra banda la història del regidor explicaria que els que coneixien l'origen del nom optassin en el seu moment per un prudent silenci. Des de sempre és sabut que enemistar-se amb les autoritats no pot dur res de bo.

 

ACTUALITZACIÓ (27/08/2019): segons el nét de Luis Bejarano Sometimes era el nom afectuós amb el qual el promotor de la urbanització es referia a les seves quatre filles -Mariluz, Marisa, Cristina, Yolanda- per a cadascuna de les quals hi va construir un xalet, així com també va construir l'Hotel Cristina Palma (1961). Agraïm aquesta comunicació personal.

 

Església de Sometimes

Antic hotel Acapulco, un dels més emblemàtics de la platja de Palma (Sometimes)