Són dos els puigs mallorquins que estan dedicats a Sant Miquel, un localitzat a Montuïri i l'altre a Alaró. El montuïrenc era conegut antigament com a puig d'en Romanyà i també com a puig des Bous però ja al segle XVI adoptà la forma actual.

L'anomena així Joan Binimelis (1595) destacant-ne l'església, la casa del donat, l'escola de gramàtica i les àmplies panoràmiques que es destrien "es lloch alegra, de gran e especiosa mirada, que descobre casi tot lo orizon de la illa" així com  l'abundància de la planta d'absenta ("donzell").

Per la seva banda el puig alaroner es localitza a la possessió de Solleric, just a mig camí entre les cases i el puig de s'Alcadena.  Segons la documentació estudiada per l'historiador José Villalonga Morell el puig de Sant Miquel era conegut antigament com la Carena i no fou fins al darrer quart del segle XVIII quan es produí la substitució del  nom.

Cap a 1774-1775 el propietari de Solleric, Miquel Vallés Reus de Berga i Canals, decidí artigar una àrea de cent quarterades  als costers de la Carena que foren destinades al conreu de llegums i a les oliveres, concretant-se en 10.000 el nombre d'empelts realitzats.

També es construïren unes noves cases per a controlar l'explotació d'aquest sector de Solleric les quals varen rebre la denominació de Sant Miquel en honor del propietari. Ho corrobora el mateix marquès amb les següents paraules:

"...edificada una casa en el año de 1775, se formó un nuevo predio y se le dio el nombre de San Miguel por ser el mío...".

Potser que les actuals cases de sa Font Figuera, construïdes a principis del segle XIX, siguin el resultat d'una ampliació de les antigues cases de Sant Miquel de la Carena. El cert és que les noves cases prengueren el nom de la font propera i s'abandonà l'antiga denominació, conservada tan sols en el nom del puig.NOTA: agraïm a José Villalonga Morell la informació subministrada que ens ha permès conèixer l'origen del nom d'una de les nostres muntanyes.

 

 

Puig de Sant Miquel (Solleric, Alaró)