Hi ha topònims amb una grafia molt variable, depenent de la font consultada. Un dels que se'n podria dur el premi a la variabilitat és Rafalbeig, nom que designa les terres situades entre es morro d'en Feliu i es banc d'Eivissa, a la zona del cap de cala Figuera, i conegudes a l'edat mitjana com a Trafalempa. Al Mapa General de Mallorca i al Mapa Topogràfic Balear apareix com a Rafeubetx. A la Gran Enciclopèdia de Mallorca i al DCVB apareix com a Refaubetx.  Però n'hi ha més: Rafalbetx, Rafal Beix, Rafal Baix...

Coromines empra la grafia Rafaubetx i fa una aproximació a la seva etimologia. Segons aquest autor l'origen estaria a l'àrab ar-raff- al-bäid que significa "els ràfecs blancs". Una visita al lloc dóna versemblança a l'etimologia ja que un element característic d'aquesta costa són els voladissos -ràfecs- blanquinosos que es formen als estrates horitzontals dels penya-segats.

D'aquest indret i de la propera cala de Portals Vells es documenta l'extracció de marès ja al segle XV,  i també es pot destacar que hi havia una torre de vigilància costanera -torre de Rafalbeig- construïda al 1580 i que fou enderrocada perquè interferia a la línia de tir d'una bateria militar situada a la zona. No molt lluny es localitza la torre del cap de cala Figuera , de la mateixa època i en perill imminent d'esbucament.

 

Rafaubetx

Cala de Rafalbeig

Rafaubetx