Ara és un lloc purament de lleure però hi hagué un temps en què la comuna de Bunyola era explotada amb intensitat. Carboners, calciners, caçadors i especialment llenyaters s'afanyaven a treure profit de l'extens bosc, que es dividia en 34 parcel·les forestals, les anomenades "cortes". Sabem poc de la gent que hi treballava però la toponímia ens recorda algun dels seus noms o malnoms.

Donen nom a bassols (en Maceta, en Pasqual, en Pedro, en Pisquel, en Punyit), cisternes (en Gil), comellars (en Copí, el Pobre Andreu), corrals (en Fàstic), coves (en Cion, en Ciril·lo, en Pisquel, en Sanat), forns de calç (en Quenc) o salts (en Gener). A la sèrie hi podríem afegir algunes propietats de l'entorn com Can Bracet, Can Fundo o Can Fil.

No sabem qui era en Pisquel (algun solleric ? a Sóller hi ha Can Pisquel) però veim el seu malnom lligat a un bassol del qual desconeixem la localització i també a una cova que sí hem pogut ubicar gràcies a l'amable ajut de Gabriel Santandreu, gran coneixedor de les coves de sa Comuna. Avui és una cova poc visitada que ha cedit el protagonisme a la seva veïna cova de s'Aigua però sembla que antigament era objecte de major atenció.

Per aquest article de Miquel Jaume i Campaner sabem que a l'agost de 1930 el mestre Llorenç Maria Duran i Coll dugué a terme una colònia escolar en la qual participaren 26 nins d'edats compreses entre els 8 i els 14 anys. Una de les activitats fonamentals de la colònia foren les excursions, realitzant-se onze d'elles al terme de Bunyola. El dia 14 els escolars anaren a sa Comuna i visitaren la cova d'en Pisquel i l'excursió fou aprofitada per explicar l'acció de les aigües subterrànies.

El recorregut pel terme de Bunyola fou molt complet a tenor del llistat de llocs que foren visitats: Alfàbia (dia 5), Calbet i Raixa (dia 6), Biniforani Vell (dia 7), sa Gubia (dia 8), mina de Son Creus (dia 9), es Castellet (dia 10), sa Muntanya i font de s'Obi (dia 11), font des Teix (dia 12), Alqueria d'Avall (dia 13), sa Comuna i la cova d'en Pisquel (dia 14), a Honor per la font de sa Peresa i tornada pel coll des Pi i Alfàbia (dia 15).

 

Cova d'en Pisquel