Llegim al DCVB que Gelat o Gelada era el nom que es donava a un ase, mul o somera de color blanquinós. Hem sentit també que davant les situacions de resolució imprevista s'emprava l'expressió popular "ja veurem en Gelat on se jeurà".

Només coneixem un topònim on el determinant podria referir-se a en Gelat referint-se a un ase. Es tracta dels cocons que hi ha per la banda del coll des Burrí a l'illa de Cabrera (cocons d'en Gelat) encara que certament també podria tractar-se d'un malnom. Els cocons són un dels pocs llocs de l'illa on es conserva l'aigua tot l'any amb excepció dels estius més extrems.

D'altra banda l'ase cabrerenc més ben conegut és el que es trobaren els presos napoleònics que arribaren a l'illa l'any 1809. Fou batiat amb el nom de Martin encara que alguns relats l'anomenen Robinson. En Martin fou emprat per al transport de distints materials però especialment l'aigua des de la font fins al castell que actuava com improvisat hospital.

Però en les condicions extremes en què es trobaven els presoners l'ase no podia acabar bé i efectivament després de sis dies sense rebre queviures un dia fou sacrificat. Un dels testimonis ho narrà així:

"No havien passat ni deu minuts des de la seva condemna, que ja la seva carn fou distribuïda als presoners, preparada per uns per fer un trist bollit, i per altres amb més pressa, torrat sobre carbons. Havia tocat, a cada presoner, després d'una distribució tan escrupolosa com si s'hagués pesat or, dues unces per cada tres homes, els ossos i els budells inclosos."

NOTA: segons els biòlegs la fauna que viu als cocons d'en Gelat indicaria que l'aigua es conserva tot l'any. Però quan els visitàrem al setembre del 2022 estaven completament secs i era la primera vegada en vint anys que en Joan Salom els veia així.