Així com al litoral de Campos hi havia una ràpita musulmana, al litoral de Santanyí hi hauria pogut haver una mesquita, tot basant-se només en la toponímia.

Però anem per parts. Cosme Aguiló registra al litoral de sa Vall el nom de ses Mascarelles i els seus derivats (Mascarelles Grans, Mascarelles Peties i punta de ses Mascarelles) proposant com a etimologia un derivat de màscara. El nom fa referència a una punta i a dues raconades situades entre la platja des Caragol i cala en Tugores.

Per la seva banda Francesc Canuto Bauçà en el seu article La possessió de sa Vall a través dels contractes d’arrendament (s. XIX) ens informa de què es tracta d'una zona de pedreres en la qual encara es conserva alguna barraca de trencador. Més interessant encara és la nota a peu de pàgina número 9 en la que diu :

Respecte d’aquest topònim, registrat al mapa de Mascaró Pasarius com ses Mosquerelles, hem de dir que vàrem localitzar dos plànols de la possessió, inèdits, de l’any 1694, el quals registren "Mesquidellas del Caragol" i "Masquidellas del Caragol ribera de mar".

És plausible pensar que Mascarelles no és més que el resultat de la deformació de Mesquidelles, nom que recull aquí Joan Coromines com a nom de dues partides catalanes: la primera del terme de Rubí (Vallès Occidental) documentada Mischideles (997) i Meschideles (1030) i la segona del terme d'Albinyana (Baix Penedès) documentada com a Meschitellis (1178).

El cert és que quan trobam el sufix -ella en un topònim podem estar segurs de la seva antigor. En són exemples noms com ses Fontanelles (derivat de font),  Hortella (derivat d'horta), sa Portella (derivat de porta), pas de sa Pintella (derivat de pinta). Mesquidella formaria part d'aquesta sèrie com a derivat de Mesquida, mesquita segons el mateix Coromines.

A la sèrie anterior podem afegir el camí de sa Costella (derivat de costa) aportat recentment per Joan Lillo en el seu llibre sobre la Toponímia de sa Bastida i la seva contrada.

 

Barraca de trencador a ses Mascarelles, antigament dit ses Mesquidelles (sa Vall, Santanyí)